Tolvnitton Förlag

Tolvnitton Förlag

Pressmeddelande: Barn har rätt - Seminarium om barns rätt till skydd mot våld och övergrepp

pressPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 12:56:31

Över 200.000 barn utsätts i Sverige för våld i sitt eget hem, enligt Rädda Barnen. Ersta Sköndal studentkår anordnar i samarbete med Brottsofferfonden en seminariedag för i första hand blivande socionomer och sjuksköterskor inom området barn och våld i nära relation. Spännande experter på området föreläser under dagen.Temat är Barnkonventionens Artikel 19, barns rätt till skydd mot våld och övergrepp. Varmt välkommen till ett matnyttigt seminarium, som tar upp några av de kunskapsområden som yrkesverksamma hjälpare behöver ha kännedom om!


Tid: Tisdagen den 26 april 9.00-17.00 (Registrering från 8.15)Plats: Aulan på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30

Pris: Seminariet är öppet för alla, men subventionerat för studenter som är kårmedlemmar. OBS! Detta gäller även studenter från andra högskolor. Kostnad 50.- för medlemmar i studentkår, 150.- för övriga. (Förandmälda journalister utan kostnad)

Dagen inkluderar kaffe, fika, frukt, lunch och kompendiet Barn har rätt, innehållande artiklar och lästips från föreläsarna.

ANMÄLAN

Anmälan till seminariet görs till Elin Örberg på elin.orberg@student.esh.se Det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

För att bli medlem i studentkåren maila dina uppgifter till: register.studentkar@student.esh.se

Det finns en digital affisch för länkning eller nerladdning på: http://tolvnitton.se/ARTIKEL19.jpg


PROGRAM 09:00-17:00

Heldagsseminarium med tema barnkonventionen artikel 19 om våld och övergrepp på barn på Ersta Sköndal högskola den 26 april

08:15 Registrering och morgonkaffe

09:00 InledningUlf Hässlebäck, poet och medlem i Riksorganisationen Slagfärdiga, hälsar välkommen och presenterar programmet.

09:15 Barnkonvention och barns rättBirgitta Allmo, Barnkonventionsinformatör utbildad hos Rädda Barnen, föreläser om Artikel 19, om barns rätt och hur dagsläget ser ut. Vi visar även filmen Osynliga sår i Utbildningsradions serie i ämnet.

10:00 Vårdens ansvarBjörn Tingberg, sjuksköterska och forskare, föreläser om sjukvårdens anmälningsansvar vid misstanke om barnmisshandel utifrån sin avhandling i ämnet.

10:45 Kort paus med kaffe och frukt11:00 Utredning och MetodBo Edvardsson, docent i psykologi med specialisering på utredningsmetodik, föreläser om utredningsmetodik och vanliga tankefel i socialarbetarens utredande arbete.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 Lag och JuridikEva Diesen, forskare i juridik, föreläser om anmälningar och statistik gällande brott mot barn.

13:45 Barnet i FokusHur reagerar ett barn som utsätts för våld och övergrepp? Barnpsykiatern Christina Citron föreläser om barnets reaktioner och beteenden.

14:30 - 15:00 Eftermiddagsfika15:00 Sekundärt traumaBarnpsykiatern Eva Birkedal och psykologen och psykoterapeuten Karin Persson föreläser om problemet med att möta människor i kris och utsatta för trauma. De berättar om hur det kan leda till att man själv blir traumatiserad eller att man retraumatiserar den hjälpsökande, genom att inte förstå vad som händer i mötet.

15:45 Barn i verklighetenLotta Molander, Barnjouren Alla Kvinnors Hus. Hur ser utsatta barns verklighet ut, när det kommer till hjälpsökande, behandling, våld i den övriga familjen? Om hur stöd till ett utsatt barn kan se ut i verkligheten och vilka svårigheter som finns.

16.30 Den Slagfärdiga kunskapenAnna Källdén, ordförande i Riksorganisationen Slagfärdiga, belyser kunskapen som finns hos de nu vuxna barnen.


Barn har rätt: Alla deltagare får kompendiet Barn har rätt, med föreläsarnas texter och lästips i ämnet. Kompendiet innehåller även annan, tillhörande, användbar information.

Frågestund och diskussion : I de fall det finns intresse kommer ett antal föreläsare och arrangörer att stanna för ett öppet samtal med studenter och deltagare.

Utvärdering: Alla föreläsare och deltagare får möjlighet att deltaga i en enkätutvärdering av seminariet för förbättringar och utvecklingsmöjligheter inför framtida seminarieuppföljningar

Arrangörer: Ersta Sköndal Studentkår, Ersta Sköndal Högskola, Brottsoffermyndigheten, Tolvnitton Förlag och Riksorganisationen Slagfärdiga.


Välkommen!

_________________________________________________________________

Tolvnitton Förlag - små männsikor och stora ord

Presskontakt: Anna Sandström, press@tolvnitton.se
Mer information: artikel19@tolvnitton.se
Beställnings av referensexemplar: refx@tolvnitton.se

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post9