Tolvnitton Förlag

Tolvnitton Förlag

Recension/Krönika av Clemens Altgård i Skånska Dagbladet

pressPosted by tolvnitton förlag Fri, January 07, 2011 12:30:57

Lyriken lever på nätet

Av Clemens Altgård 6 JANUARI

KULTURKRÖNIKA. Malmöförfattaren Kristian Lundberg gjorde den 11 december 2010 ett debattinlägg i Aftonbladet angående bokutgivningen och förläggarnas alltmer kommersiella litteratursyn. Han gör där en jämförelse med situationen i musikbranschen vid den tidpunkt då den alternativa musikrörelsen växte fram. Därtill föreslår han en lösning, nämligen att: "precis som när punken kom, skapa själv. Skapa ett förlag. Ge ut böcker. Läs. Gå samman. Ta ansvar."

Det är relevant uppmaning. Det fanns en levande scen även för alternativ lyrikutgivning redan i den alternativa musikutgivningens tidevarv, nämligen i form av stencilerade tidskrifter och fanzines. I dag finns möjligheten att publicera direkt på nätet.

Till exempel kan nämnas att tidskriften Den Blinde Argus, som från 1985 till 1995 publicerade ung lyrik, fick en fortsättning på nätet för att så småningom, hösten 2004, förvandlas till en blogg. Sedan dess har många andra poesitidskrifter flyttat in på webben.

Den lyrik som trots allt publiceras i bokform når inte ut till särskilt många läsare. Det är ett välkänt faktum. Blir avståndet mellan artist och publik så stort att kontakten går förlorad kommer snart några i publiken att skapa något annat och nytt för sig själva i stället. När de i sin tur står på scenen och lockar publik är förändringen ett faktum.

Så har det uppstått nya nätverk och poetry slam samt nätpublicerad poesi är rörelser som har växt i omfång. Som en förlängning av hiphopscenens utbredning finns också mikrofonpoesi, till exempel i form av rap battles, på nätet. Dessa poesiscener befinner sig långt från den huvudsakligen akademiskt skolade lyrik som ges ut i bokform av de etablerade förlagen.

När det talas om poesins marginalisering avses alltså att dikter tryckta i bokform numera inte får samma massmediala uppmärksamhet som tidigare och att läsarna eventuellt har blivit färre.

Poesi på nätet är nämligen närmast en folkrörelse. På Sveriges största poesisajt, Poeter.se, har över en miljon texter publicerats av tiotusentals poeter. För närvarande har de över 100 000 läsningar per dygn. Nu har Tolvnitton Förlag och Poeter.se inlett ett samarbete som resulterat i en antologi. I boken "Poesi –Sveriges bästa digitala poeter" finns 111 dikter av lika många poeter.

Om man får tro Johanna Piper som är vd och redaktör på Tolvnitton Förlag håller poesin inte på att dö:

– Det sägs att poesin är utrotningshotad. Att förlagen har gett upp poesin och att poesihyllorna blir kortare och kortare. Men det har aldrig skrivits och lästs så mycket poesi som nu, säger hon.

Hur bra är då "Sveriges bästa digitala poeter"? Svaret på frågan beror förstås på vilken måttstock som används. Det känns inte riktigt rättvist att jämföra dikterna i boken med den "papperspoesi" som de etablerade förlagen ger ut. Läsupplevelsen blir dessutom något annorlunda när dessa dikter trycks i bokform och möjligheten att kommentera saknas. Dialogen mellan poet och läsare är nämligen en viktig del av den kultur som odlas på poeter.se.

Vid mina genomläsningar av antologin konstaterar jag att den stilistiska spännvidden är stor, men också att mycket av detta är vad som brukar betecknas som amatörpoesi. Ofta kommer jag att tänka på ord som "spretigt" och "oslipat" men också att jaget i flertalet dikter står i centrum på ett vis som är ovanligt i den etablerade samtidspoesin. Men det är både fascinerande och stundtals roligt att ta del av alla dessa poetiska uttryck.

Det är framför allt de kortare dikterna som övertygar i litterärt avseende. Till exempel följande rader av pseudonymen Lodjuret:

"Det värsta / med kunskapens äpple / är att det inte hjälper / att bita i det / jag måste sitta och vänta / under ett träd / på att få det i huvudet".

Jag kan inte riktigt frigöra mig från intrycket att många av de digitala poeterna hellre skriver själva än läser andras poesi, men med tanke på poesins framtid så bådar den här boken ändå gott.


Läs krönikan här-->

________________________________________________________

Fakta: Poesi – Sveriges Bästa Digitala Poeter är en poesiantologi med 111 dikter av 111 digtala poeter från hela landet. Antologin ges ut av Tolvnitton Förlag. Tolvnitton förlag är ett nytt förlag som enligt information på sin hemsida satsar på poesi, barnböcker och samhällskritisk skönlitteratur. Förutom ovannämnda poesiantologi har ytterligare en bok getts ut ”Skrik för Trasdockan 2010” som är en poesiantologi av barn, ungdomar och vuxnas poesi och skrik mot övergrepp på barn.

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post8