Tolvnitton Förlag

Tolvnitton Förlag

BARN HAR RÄTT - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

böckerPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 14:54:25

BARN HAR RÄTT - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

»200.000 barn lever våldsutsatta i Sverige. Utbildningar får kritik av högskoleverket för att inte tillräckligt belysa våld och övergrepp mot barn. Vem ska kunna hjälpa, när inte ens hjälparen själv har tillräcklig kunskap?«


Kompendium som samlar nio föreläsares texter i ämnet.

Volym, 102 s, A5
ISBN: 978-91-978985-6-0
Boken släpps den 26 april 2011


För bokning av intervju: press@tolvnitton.se
Beställning av referensexemplar: refx@tolvnitton.se

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post11