Tolvnitton Förlag

Tolvnitton Förlag

Pressmeddelande: Ny bok: BARN HAR RÄTT – Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

pressPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 14:52:44

Pressmeddelande från Tolvnitton Förlag 2011-04-20


Ny bokutgivning – Tolvnitton Förlag


BARN HAR RÄTT – Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp


» 200.000 barn lever våldsutsatta i sina hem. Utbildningar får kritik av högskoleverket för att inte tillräckligt belysa våld och övergrepp mot barn. Vem ska kunna hjälpa, när inte ens hjälparen själv har tillräcklig kunskap?«

Kompendium med samlande skrifter och litteraturhänvisningar av föreläsarna från seminariet Barn har rätt - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp, på Ersta Sköndal Högskola, 2011.

Volym, 102 s, A5
ISBN: 978-91-978985-6-0
Boken släpps den 26 april 2011
För mer information: www.tolvnitton.se
För bokning av intervju: press@tolvnitton.se
Beställning av referensexemplar: refx@tolvnitton.se


Tolvnitton Förlag ger ut föreläsare och forskare i ämnet skydd mot våld och övergrepp på barn.

Birgitta Allmo, Barnkonventionsinformatör utbildad hos Rädda Barnen, Författare till boken Vem vågar tro på ett barn?, Tusculum Förlag 2008.
Kontakt: birgitta@birall.se

Björn Tingberg, sjuksköterska och forskare, föreläser om sjukvårdens anmälningsansvar vid misstanke om barnmisshandel utifrån sin avhandling i ämnet.

Bo Edvardsson, docent i psykologi och docent i socialt arbete med inriktning på utredningsmetodik föreläser om tankefel i barnavårdsutredningar.
Kontakt: bo.edvardsson@oru.se

Eva Diesen, forskare i juridik, föreläser om anmälningar och statistik gällande brott mot barn.

Christina Citron, leg. läk. med spec. i barn- och ungdomspsykiatri föreläser om reaktionerna hos barn som utsätts för våld och övergrepp.
Kontakt:c.citron@telia.com, 08 – 712 28 57, 0704 89 49 04

Karin Persson, leg psykolog, leg psykoterapeut och Eva Birkedal, leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri föreläser om sekundärt trauma.
Kontakt: karin.mafrids@live.se , 0498-24 51 64

Lotta Molander, familjebehandlare på Barnjouren på Alla Kvinnors Hus, föreläser om barnet i verkligheten.
Kontakt: lotta@allakvinnorshus.org

Anna Källdén, ordförande i Riksorganisationen Slagfärdiga,
belyser kunskapen som finns hos de nu vuxna barnen.
Kontakt: slagfardiga.ordforande@gmail.com


Kontakt

För ytterligare information och referensexemplar kontakta Anna Sandström,
pressansvarig, press@tolvnitton.se, 0762-43 49 15.

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post10