Tolvnitton Förlag

Tolvnitton Förlag

181 DIKTER TILL TRANSTRÖMER

böckerPosted by tolvnitton förlag Wed, December 14, 2011 17:34:48

181 DIKTER TILL TRANSTRÖMER - Poesi i urval från poeter.se

»Urvalet till denna antologi har gjorts bland tiotusentals poeter från poeter.se, Sveriges största poesisajt.«


Hyllningsantologi med 181 dikter inspirerade av Tranströmer
Volym: 192 s, 13,5 x 210 mm
Bandtyp: Häftad och laminerad
ISBN: 978-91-9-78985-1-5
Boken släpps den 10 december 2011

F-pris: 120 kr
För bokning av intervju: press@tolvnitton.se
Beställning: refx@tolvnitton.se

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post14

Film och samtal på Zita!

nyhetsflödePosted by tolvnitton förlag Thu, August 18, 2011 16:42:24
Barn har rätt kommer under hösten att tillsammans med biografen Zita hålla Film och samtal i ämnet barn har rätt. Du kommer få möjlighet att se ett par väl valda filmer och träffa experter i olika aktuella ämnen för samtal kring hur det ser ut för barn och barns rätt och inte minst hur vi kan alla hjälpas åt att stärka den.

Håll utkik!

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post13

BARN HAR RÄTT - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

böckerPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 14:54:25

BARN HAR RÄTT - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

»200.000 barn lever våldsutsatta i Sverige. Utbildningar får kritik av högskoleverket för att inte tillräckligt belysa våld och övergrepp mot barn. Vem ska kunna hjälpa, när inte ens hjälparen själv har tillräcklig kunskap?«


Kompendium som samlar nio föreläsares texter i ämnet.

Volym, 102 s, A5
ISBN: 978-91-978985-6-0
Boken släpps den 26 april 2011


För bokning av intervju: press@tolvnitton.se
Beställning av referensexemplar: refx@tolvnitton.se

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post11

Pressmeddelande: Ny bok: BARN HAR RÄTT – Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp

pressPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 14:52:44

Pressmeddelande från Tolvnitton Förlag 2011-04-20


Ny bokutgivning – Tolvnitton Förlag


BARN HAR RÄTT – Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp


» 200.000 barn lever våldsutsatta i sina hem. Utbildningar får kritik av högskoleverket för att inte tillräckligt belysa våld och övergrepp mot barn. Vem ska kunna hjälpa, när inte ens hjälparen själv har tillräcklig kunskap?«

Kompendium med samlande skrifter och litteraturhänvisningar av föreläsarna från seminariet Barn har rätt - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot våld och övergrepp, på Ersta Sköndal Högskola, 2011.

Volym, 102 s, A5
ISBN: 978-91-978985-6-0
Boken släpps den 26 april 2011
För mer information: www.tolvnitton.se
För bokning av intervju: press@tolvnitton.se
Beställning av referensexemplar: refx@tolvnitton.se


Tolvnitton Förlag ger ut föreläsare och forskare i ämnet skydd mot våld och övergrepp på barn.

Birgitta Allmo, Barnkonventionsinformatör utbildad hos Rädda Barnen, Författare till boken Vem vågar tro på ett barn?, Tusculum Förlag 2008.
Kontakt: birgitta@birall.se

Björn Tingberg, sjuksköterska och forskare, föreläser om sjukvårdens anmälningsansvar vid misstanke om barnmisshandel utifrån sin avhandling i ämnet.

Bo Edvardsson, docent i psykologi och docent i socialt arbete med inriktning på utredningsmetodik föreläser om tankefel i barnavårdsutredningar.
Kontakt: bo.edvardsson@oru.se

Eva Diesen, forskare i juridik, föreläser om anmälningar och statistik gällande brott mot barn.

Christina Citron, leg. läk. med spec. i barn- och ungdomspsykiatri föreläser om reaktionerna hos barn som utsätts för våld och övergrepp.
Kontakt:c.citron@telia.com, 08 – 712 28 57, 0704 89 49 04

Karin Persson, leg psykolog, leg psykoterapeut och Eva Birkedal, leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri föreläser om sekundärt trauma.
Kontakt: karin.mafrids@live.se , 0498-24 51 64

Lotta Molander, familjebehandlare på Barnjouren på Alla Kvinnors Hus, föreläser om barnet i verkligheten.
Kontakt: lotta@allakvinnorshus.org

Anna Källdén, ordförande i Riksorganisationen Slagfärdiga,
belyser kunskapen som finns hos de nu vuxna barnen.
Kontakt: slagfardiga.ordforande@gmail.com


Kontakt

För ytterligare information och referensexemplar kontakta Anna Sandström,
pressansvarig, press@tolvnitton.se, 0762-43 49 15.

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post10

Pressmeddelande: Barn har rätt - Seminarium om barns rätt till skydd mot våld och övergrepp

pressPosted by tolvnitton förlag Wed, April 20, 2011 12:56:31

Över 200.000 barn utsätts i Sverige för våld i sitt eget hem, enligt Rädda Barnen. Ersta Sköndal studentkår anordnar i samarbete med Brottsofferfonden en seminariedag för i första hand blivande socionomer och sjuksköterskor inom området barn och våld i nära relation. Spännande experter på området föreläser under dagen.Temat är Barnkonventionens Artikel 19, barns rätt till skydd mot våld och övergrepp. Varmt välkommen till ett matnyttigt seminarium, som tar upp några av de kunskapsområden som yrkesverksamma hjälpare behöver ha kännedom om!


Tid: Tisdagen den 26 april 9.00-17.00 (Registrering från 8.15)Plats: Aulan på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30

Pris: Seminariet är öppet för alla, men subventionerat för studenter som är kårmedlemmar. OBS! Detta gäller även studenter från andra högskolor. Kostnad 50.- för medlemmar i studentkår, 150.- för övriga. (Förandmälda journalister utan kostnad)

Dagen inkluderar kaffe, fika, frukt, lunch och kompendiet Barn har rätt, innehållande artiklar och lästips från föreläsarna.

ANMÄLAN

Anmälan till seminariet görs till Elin Örberg på elin.orberg@student.esh.se Det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

För att bli medlem i studentkåren maila dina uppgifter till: register.studentkar@student.esh.se

Det finns en digital affisch för länkning eller nerladdning på: http://tolvnitton.se/ARTIKEL19.jpg


PROGRAM 09:00-17:00

Heldagsseminarium med tema barnkonventionen artikel 19 om våld och övergrepp på barn på Ersta Sköndal högskola den 26 april

08:15 Registrering och morgonkaffe

09:00 InledningUlf Hässlebäck, poet och medlem i Riksorganisationen Slagfärdiga, hälsar välkommen och presenterar programmet.

09:15 Barnkonvention och barns rättBirgitta Allmo, Barnkonventionsinformatör utbildad hos Rädda Barnen, föreläser om Artikel 19, om barns rätt och hur dagsläget ser ut. Vi visar även filmen Osynliga sår i Utbildningsradions serie i ämnet.

10:00 Vårdens ansvarBjörn Tingberg, sjuksköterska och forskare, föreläser om sjukvårdens anmälningsansvar vid misstanke om barnmisshandel utifrån sin avhandling i ämnet.

10:45 Kort paus med kaffe och frukt11:00 Utredning och MetodBo Edvardsson, docent i psykologi med specialisering på utredningsmetodik, föreläser om utredningsmetodik och vanliga tankefel i socialarbetarens utredande arbete.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 Lag och JuridikEva Diesen, forskare i juridik, föreläser om anmälningar och statistik gällande brott mot barn.

13:45 Barnet i FokusHur reagerar ett barn som utsätts för våld och övergrepp? Barnpsykiatern Christina Citron föreläser om barnets reaktioner och beteenden.

14:30 - 15:00 Eftermiddagsfika15:00 Sekundärt traumaBarnpsykiatern Eva Birkedal och psykologen och psykoterapeuten Karin Persson föreläser om problemet med att möta människor i kris och utsatta för trauma. De berättar om hur det kan leda till att man själv blir traumatiserad eller att man retraumatiserar den hjälpsökande, genom att inte förstå vad som händer i mötet.

15:45 Barn i verklighetenLotta Molander, Barnjouren Alla Kvinnors Hus. Hur ser utsatta barns verklighet ut, när det kommer till hjälpsökande, behandling, våld i den övriga familjen? Om hur stöd till ett utsatt barn kan se ut i verkligheten och vilka svårigheter som finns.

16.30 Den Slagfärdiga kunskapenAnna Källdén, ordförande i Riksorganisationen Slagfärdiga, belyser kunskapen som finns hos de nu vuxna barnen.


Barn har rätt: Alla deltagare får kompendiet Barn har rätt, med föreläsarnas texter och lästips i ämnet. Kompendiet innehåller även annan, tillhörande, användbar information.

Frågestund och diskussion : I de fall det finns intresse kommer ett antal föreläsare och arrangörer att stanna för ett öppet samtal med studenter och deltagare.

Utvärdering: Alla föreläsare och deltagare får möjlighet att deltaga i en enkätutvärdering av seminariet för förbättringar och utvecklingsmöjligheter inför framtida seminarieuppföljningar

Arrangörer: Ersta Sköndal Studentkår, Ersta Sköndal Högskola, Brottsoffermyndigheten, Tolvnitton Förlag och Riksorganisationen Slagfärdiga.


Välkommen!

_________________________________________________________________

Tolvnitton Förlag - små männsikor och stora ord

Presskontakt: Anna Sandström, press@tolvnitton.se
Mer information: artikel19@tolvnitton.se
Beställnings av referensexemplar: refx@tolvnitton.se

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post9

Recension/Krönika av Clemens Altgård i Skånska Dagbladet

pressPosted by tolvnitton förlag Fri, January 07, 2011 12:30:57

Lyriken lever på nätet

Av Clemens Altgård 6 JANUARI

KULTURKRÖNIKA. Malmöförfattaren Kristian Lundberg gjorde den 11 december 2010 ett debattinlägg i Aftonbladet angående bokutgivningen och förläggarnas alltmer kommersiella litteratursyn. Han gör där en jämförelse med situationen i musikbranschen vid den tidpunkt då den alternativa musikrörelsen växte fram. Därtill föreslår han en lösning, nämligen att: "precis som när punken kom, skapa själv. Skapa ett förlag. Ge ut böcker. Läs. Gå samman. Ta ansvar."

Det är relevant uppmaning. Det fanns en levande scen även för alternativ lyrikutgivning redan i den alternativa musikutgivningens tidevarv, nämligen i form av stencilerade tidskrifter och fanzines. I dag finns möjligheten att publicera direkt på nätet.

Till exempel kan nämnas att tidskriften Den Blinde Argus, som från 1985 till 1995 publicerade ung lyrik, fick en fortsättning på nätet för att så småningom, hösten 2004, förvandlas till en blogg. Sedan dess har många andra poesitidskrifter flyttat in på webben.

Den lyrik som trots allt publiceras i bokform når inte ut till särskilt många läsare. Det är ett välkänt faktum. Blir avståndet mellan artist och publik så stort att kontakten går förlorad kommer snart några i publiken att skapa något annat och nytt för sig själva i stället. När de i sin tur står på scenen och lockar publik är förändringen ett faktum.

Så har det uppstått nya nätverk och poetry slam samt nätpublicerad poesi är rörelser som har växt i omfång. Som en förlängning av hiphopscenens utbredning finns också mikrofonpoesi, till exempel i form av rap battles, på nätet. Dessa poesiscener befinner sig långt från den huvudsakligen akademiskt skolade lyrik som ges ut i bokform av de etablerade förlagen.

När det talas om poesins marginalisering avses alltså att dikter tryckta i bokform numera inte får samma massmediala uppmärksamhet som tidigare och att läsarna eventuellt har blivit färre.

Poesi på nätet är nämligen närmast en folkrörelse. På Sveriges största poesisajt, Poeter.se, har över en miljon texter publicerats av tiotusentals poeter. För närvarande har de över 100 000 läsningar per dygn. Nu har Tolvnitton Förlag och Poeter.se inlett ett samarbete som resulterat i en antologi. I boken "Poesi –Sveriges bästa digitala poeter" finns 111 dikter av lika många poeter.

Om man får tro Johanna Piper som är vd och redaktör på Tolvnitton Förlag håller poesin inte på att dö:

– Det sägs att poesin är utrotningshotad. Att förlagen har gett upp poesin och att poesihyllorna blir kortare och kortare. Men det har aldrig skrivits och lästs så mycket poesi som nu, säger hon.

Hur bra är då "Sveriges bästa digitala poeter"? Svaret på frågan beror förstås på vilken måttstock som används. Det känns inte riktigt rättvist att jämföra dikterna i boken med den "papperspoesi" som de etablerade förlagen ger ut. Läsupplevelsen blir dessutom något annorlunda när dessa dikter trycks i bokform och möjligheten att kommentera saknas. Dialogen mellan poet och läsare är nämligen en viktig del av den kultur som odlas på poeter.se.

Vid mina genomläsningar av antologin konstaterar jag att den stilistiska spännvidden är stor, men också att mycket av detta är vad som brukar betecknas som amatörpoesi. Ofta kommer jag att tänka på ord som "spretigt" och "oslipat" men också att jaget i flertalet dikter står i centrum på ett vis som är ovanligt i den etablerade samtidspoesin. Men det är både fascinerande och stundtals roligt att ta del av alla dessa poetiska uttryck.

Det är framför allt de kortare dikterna som övertygar i litterärt avseende. Till exempel följande rader av pseudonymen Lodjuret:

"Det värsta / med kunskapens äpple / är att det inte hjälper / att bita i det / jag måste sitta och vänta / under ett träd / på att få det i huvudet".

Jag kan inte riktigt frigöra mig från intrycket att många av de digitala poeterna hellre skriver själva än läser andras poesi, men med tanke på poesins framtid så bådar den här boken ändå gott.


Läs krönikan här-->

________________________________________________________

Fakta: Poesi – Sveriges Bästa Digitala Poeter är en poesiantologi med 111 dikter av 111 digtala poeter från hela landet. Antologin ges ut av Tolvnitton Förlag. Tolvnitton förlag är ett nytt förlag som enligt information på sin hemsida satsar på poesi, barnböcker och samhällskritisk skönlitteratur. Förutom ovannämnda poesiantologi har ytterligare en bok getts ut ”Skrik för Trasdockan 2010” som är en poesiantologi av barn, ungdomar och vuxnas poesi och skrik mot övergrepp på barn.

  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post8

God Jul & Gott Nytt År!

redaktionenPosted by tolvnitton förlag Mon, December 27, 2010 10:43:20

Tack för ett stapplande och spännande 2010! Nu full fart in i 2011 - mer ord än någonsin!

  • Comments(1)//blogg.tolvnitton.se/#post7

Bokrelease i Gamla Stan den 4 dec kl 13-16!

nyhetsflödePosted by tolvnitton förlag Fri, December 03, 2010 15:48:24

Julmarknaden på Stortorget i Gamla Stan har mycket gamla traditioner med anor från Gustav Vasa. En välbesökt och populär turistmål med mycket god julstämning och besökare från hela världen. Här finner Du julklappar, cafeer, restauranger och världens smalaste gränder. Precis bakom Stortorget mellan Storkyrkan och det Kungliga Slott ligger Storkyrkans gård, i folkmun kallad Börsparken.

Börsparken Böcker och Poesi 13-16

Den 4:e december mellan kl 13:00 och 16:00 förvandlas Börsparken till poeternas Gamla Stan. Tolvnitton Förlag och Poeter.se har fått den stora äran att få ha bokrelease och poesiuppläsningar i hela Börsparken mitt i Gamla Stans hjärta!

Författarna i boken kommer från landets alla hörs och läser sin poesi för oss. Det kommer även bjudas på en och en annan trubadur, julvisor, pepparkakor och härlig julstämning.

Bokreleasen är öppen för alla så passa på att ta med dig släkt och vänner, arbetskamrater och husdjur, unga och gamla och njut en dag i pittoreska Gamla Stan i poesin tecken. För den frusne har Storkyrkan konsert och Stortorget är fullt av mysiga kafeer och kryp in.

Mäster Olofsgårdens Cafe 16-18

När vi läst och lyssnat på poesi och övertygat alla besökare i Gamla Stan att vår antologi är årets bästa julklapp, blir det samling i värmen på Mäster Olofsgårdens Cafe. Mäster Olofsgården är Gamla Stans Hemgård, mötesplats för kultur och social gemenskap, och de har berett plats för oss poeter i värmen mellan 16-18. Där kan vi ta en kaffe eller en varm soppa, pusta ut lite och hinna byta några ord.

Levande Julkalender 18:15

En av de mest populära julhändelserna i Gamla Stan är den levande Julkalendern. Alla decemberdagar, från 1 december till och med julafton öppnas klockan 18.00 ett luckfönster på någon plats i Gamla stan. Vid varje lucköppning spelas olika musik-, dikt och berättarframträdanden med temat jul, gemenskap och Gamla stan upp av kända och okända artister.

Tolvnitton Förlag rekommenderar stolt alla att komma till den 4:e lucköppningen kl 18:15 vid Storkyrkan där vi kommer finnas med bakom luckan.

Julkalenderns program finner DU här-->

Vi vill rikta ett stort tack till Mäster Olofsgården och Storkyrkan!


Välkommen att fira vår bok med en dag i poesin tecken!

/Anna & Johanna  • Comments(0)//blogg.tolvnitton.se/#post6
« PreviousNext »